กำจัดปลวก-น้ำยาเคมีสูตรเข้มข้น กำจัดแมลง MAXXTHOR-แม็กซ์ธอร์

MAXXTHOR แม็กซ์ธอร์ 100 วอเทอร์เบส เทอร์มิทิไซด์ แอนด์ อินเซ็คทิไซด์ 

น้ำยาเคมีป้องกันปลวก และ กำจัดแมลง ออกฤทธิ์ได้ดี มากกว่าสารไพรีทรอยด์ตัวอื่น 

และเป็นไพรีทรอยด์ตัวเดียว ที่มีประสิทธิภาพแม้ใช้ในอัตราที่ต่ำ ก็จะสามารถส่งผลกับแมลงอื่นๆได้

 

คุณสมบัติที่ดีของ แม็กซ์ธอร์ MAXXTHOR

1. เป็นสารกลุ่มไพรีทรอยด์ที่มีความปลอดภัยสูง ปลอดภัยต่อคน สัตว์เลี้ยง, ไม่เป็นพิษต่อพืช

     LD50 สำหรับการกำจัดปลวก= 220,000 mg / kg (จากการคำนวณ)

     LD50 สำหรับการกำจัดแมลงคลาน= 55,000 mg / kg (จากการคำนวณ)

     LD50 สำหรับการกำจัดแมลงบิน= 55,000 mg / kg (จากการคำนวณ)

2. ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง, จมูก หรือตา (เพราะไม่มี Alpha-Cyano group) เดลต้าเมทริน Deltamethrin 

ไซเปอร์เมทริน Cypermethrin ไซฟลูทริน Cyfluthrin และ ไซฮาโลทริน Cyhalothrin

3. ไม่มีกลิ่นฉุนรบกวน

4. คงฤทธิ์อยู่ได้ยาวนาน (ปลวก 3 ปี และ ยุงขั้นต่ำ 4 สัปดาห์ )

5. ประสิทธิภาพสูงVisitors: 80,000