จำหน่าย ปลีก-ส่ง เหยื่อกำจัดปลวก Termatrix-เทอร์มาทริก

TERMATRIX  เทอร์มาทริก ‼️เหยื่อกำจัดปลวกตายยกรัง...ไม่มีเหลือ

ไม่มีสารพิษตกค้างการทำงานของระบบเหยื่อกำจัดปลวก Termatrix

เหยื่อกำจัดปลวก Termatrix จะบรรจุอาหารที่ปลวก

คือ เซลลูโลสที่ผสมสาร IGR นำมาใส่ในสถานีปลวก Termatrix

ที่ติดตั้งรอบๆ ตัวบ้านหรือจุดที่พบตัวปลวกภายในบ้าน

ปลวกจะลำเลียงอาหารเหยื่อพิษ ไปยังรังปลวก

ปริมาณของปลวกจะค่อยๆลดลงและตายไป

รังปลวกล่มสลายในที่สุด เหมาะสมกับการกำจัดปลวก

สายพันธุ์ Coptotermes gestroi

 

 

ใส่ข้อความ …

Visitors: 79,996